Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat, purchase materials, and access attendance certificate.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Level 2 Figure Combinations for Six Voice Qualities - Level 2 kan eventueel in combi met Level 1 zie korting en boek wordt geleverd via Course Instructor

Level 2 Course
Course ID: 614
Date: 2020/09/25 to 2020/09/26 (YYYY/MM/DD) Time: 9.00-18.00 Cost: 495 Level 2 kan eventueel in combi met Level 1 korting/ boek wordt geleverd via Course Instructor Language: Dutch
Instructors: Marleen van Dijk
Contact: Marleen Dijk van | songandvoice@xs4all.nl | 0031615000786
Course Location:
Studio VMC
Smidstraat 
Leiden (Rijnsburg bij) Zuid-Holland
Netherlands

This course is for anyone who has completed Level 1: Figures for Voice™ and would like to take their skills further. It is ideal for singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists, and other vocal health professionals. Level 2 builds on the knowledge and skills from Level 1 by asking students to combine different options learned through the Figures in "recipes" for six basic voice qualities. These qualities – Speech, Falsetto, Sob, Twang, Opera, and Belting – appear as specifically defined by the Estill Voice Model. Figure Combinations for Six Voice Qualities™ gives you a better understanding of the human voice’s limitless possibilities, along with how to keep it vibrant and healthy. Throughout the day, new voice skills are practiced in small group sessions. Participants will be given the chance to explore Figure applications for individual repertoire and case studies in open coaching sessions. There will also be ample time for questions and discussion.

This course is for anyone who has completed Level 1: Figures for Voice™ and would like to take their skills further. It is ideal for singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists, and other vocal health professionals. Level 2 builds on the knowledge and skills from Level 1 by asking students to combine different options learned through the Figures in "recipes" for six basic voice qualities. These qualities – Speech, Falsetto, Sob, Twang, Opera, and Belting – appear as specifically defined by the Estill Voice Model. Figure Combinations for Six Voice Qualities™ gives you a better understanding of the human voice’s limitless possibilities, along with how to keep it vibrant and healthy. Throughout the day, new voice skills are practiced in small group sessions. Participants will be given the chance to explore Figure applications for individual repertoire and case studies in open coaching sessions. There will also be ample time for questions and discussion.

Estill Voice Training

Jo Estill, een welbekende Amerikaanse onderzoekster en stemcoach, heeft het EVT-systeem ontworpen waarmee je kunt leren je stem op een veilige en gezonde manier te gebruiken. Je leert je techniek te verbeteren zodat je vaardigheden en opties ontwikkelt die goed inzetbaar zijn . Deze cursus is geschikt voor zangers van alle stijlen, koordirigenten, logopedisten, acteurs, sprekers, stemtrainers, stemacteurs, dramadocenten en professionele sprekers.

 

In de Level een gaat uitleg van het systeem per onderdeel en wordt enkele keren per dag afgewisseld met oefensessies in de groep. Behandeld worden de theorie, de anatomische- en de fysiologische basis achter de nieuwe technieken. Het je bewust worden van de werking van de verschillende spiergroepen aan de hand van video’s, demonstraties en oefeningen maken dat je alle basisfiguren van Level 1 leert voelen, leert zien en leert horen. Op dit moment is geen enkele andere methode zo precies, allesomvattend, wetenschappelijk onderbouwd en duidelijk als EVT. Estill Voice Training figuren zijn los van elkaar ook een voor een integreren en toe te passen op bestaand materiaal. Dat is niet alleen heel leerzaam maar vooral ook heel erg leuk! Voor sprekers en logopedisten bestaat de mogelijkheid dit te doen aan de hand van een spreektekst of een casus. Naast het praktisch oefenen en leren toepassen van alle losse bouwstenen worden ze eveneens verduidelijk aan de hand van inzichtelijke anatomische uitleg. Aan het einde van deze cursus heb je spieren leren gebruiken waarvan je niet eens wist dat je ze had en de kennis van je stemgebruik is aanmerkelijk toegenomen. Het arsenaal aan technieken, oefeningen en kleuren is uitgebreid en verdiept. Daarnaast wordt alle materie direct in de praktijk toegepast door casusbespreking via video of geluidsopname zodat je EVT als interventie kunt inzetten in de logopedische praktijk. Uiteraard is er aan het eind van iedere cursusdag toepassing van alle nieuwe klanken in de open sessies in eigen repertoire.

Tevens wordt er aandacht besteed aan het speciaal voor Estill Voice ontworpen Voiceprint plus programma zodat klanken niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar worden. Iedere deelnemer ontvangt een officieel Certificaat waarmee de vervolgtrainingen toegankelijk worden.

 Boek wordt via coach geleverd!

 In Level 2 . worden de zes stemkwaliteiten gedurende de dag uitgelegd, getraind en voorzien van specificaties. Speech, Sob en Cry, Falsetto, Opera, Oral en Nasal Twang en Belt worden d.m.v praktische oefeningen gerelateerd aan toepasbaarheid in de interventies in de zangpedagogiek, didactiek en vocal coaching.

Verklaard wordt welke elementen in spreken en zingen geïntegreerd kunnen worden. Effecten van stemkwaliteiten op adem en spieren, helende factoren voor stem, relatie met sirene, en resonantie oefeningen. Projectie van de stem en verstaanbaarheid op afstand worden verklaard en getraind. Zowel in rock, Pop, Blues, Musical, Klassiek, Jazz en andere stijlen worden de verschillend elementen bruikbaar en duidelijk gemaakt.

Dit alles wordt visueel gemaakt m.b.v. het unieke Voiceprint programma. Verder wordt de materie direct in de praktijk toegepast in open sessies in alle stijlen en genres waarin de figuren en kwaliteiten van Estill Voice training toepasbaar worden gemaakt. Dit zowel in diverse beroepen en bij diverse stemproblemen alsook in zang en zangcoaching.

Omdat individuele coaching voorop staat wordt er in kleine groepen gewerkt. Hierdoor kun je het geleerde direct op een levendige manier toepassen in de praktijk. De open sessies aan het eind van de dag geven duidelijk beeld hoe de materie in de zangpedagogiek kan worden ingezet.

 Boek wordt via coach geleverd


Return to List