Register with EVI: Step 1

Step 1: Register and pay the EVT Resources fee.
Step 2: Pay tuition to instructor through payment link or direct email to course host.

Level 1 and 2 Course

Level 1 and 2 Course - Level 1: 31.05 - 2.06.2024 & Level 2: 15.06-16.06.2024
Course ID: 2477
Date: 2024/05/31 to 2024/06/16 (YYYY/MM/DD) Time: piątek 13:00 - 19:00h; sobota & niedziela 09:30 - 18:00h Cost: Early Bird do 1 marca 2024 - 495 EUR; 575 EUR po 1 marca Language: Polish
Instructors: Corinne Mager, Michalina Zwierzychowska-Wydra
Contact: Michalina Zwierzychowska-Wydra | wydramusicstudio@gmail.com | +48531097953
Course Location:
Wydra Music Studio
Wieniawskiego 5/9 
Poznan Polska
Poland

Zapraszamy na kompletny kurs Estill Voice Training (Poziom 1 i 2 ) . Wykłady będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na JĘZYK POLSKI.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcieliby polepszyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się głosem w w śpiewie lub w mowie- wokalistów, aktorów, trenerów głosu, instruktorów teatralnych, logopedów i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem głosu-niezależnie od ich poziomu ich wiedzy oraz doświadczenia.

Poziom I kursu : Figures for Voice Control™ to seria wykładów i ćwiczeń dzięki którym nauczysz się panować nad poszczególnymi partiami mięśni biorącymi udział w emisji głosu.

Poziom II: Figure Combinations for Six Voice Qualities™ to kontynuacja Poziomu I podczas której dowiesz się jak wykorzystać nabyte wiedzę i umiejętności, aby świadomie wyprodukować 6 jakości głosu: Speech Falsetto Sob Twang Opera i Belting.

Cena Kursu: zniżka Early Bird do 1 marca - 495 euro, Nauczyciele i uczniowie Wydra Music Studio - 495 euro; cena dla osób poniżej 18 roku życia - 290 euro

Uczestnik może zapisać się oddzielnie na LEVEL 1 lub LEVEL 2. (Ceny kursów: LEVEL 1 - 345 euro, LEVEL 2 - 230 euro)

Cena kursu obejmuje:

 • Papierowy Model Krtani, skrót treści kursu
 • Wprowadzenie do I Poziomu Figures for Voice Control™
 • Wprowadzenie do Poziomu II Figure Combinations for Six Voice Qualities™
 • Ćwiczenia na poszerzenie skali, siły, klarowności i i wytrzymałości głosu
 • Dyskusje w małych i dużych grupach
 • Masterclass/ otwarte cochingi repertuarowe lub dotyczące konkretnego zagadnienia
 • Przekąski w przerwach między zajęciami

Cena kursu nie obejmuje: Obiadów ani Zakwaterowania. Materiałów Szkoleniowych EVI w postaci książek Poziomu I I II, które należy dokupić przy rejestracji na kurs ($70 dolarów wersja PDF).

Program Estill Voice Print Plus (program do anliazy akustycznej głosu) to dodatkowa opcja, którą możesz zakupić w czasie rejestracji na kurs w wersji dla komputerów Mac lub PC, otrzymujac 25% zniżki.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w kursie, który jest jednym z wymogów w treningu przyszłych nauczycieli Estill Voice Training.

Opłata za Materiały Szkoleniowe i program Estill Voiceprint Plus nie podlega zwrotowi.

Zwroty:

W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnik otrzyma całkowity zwrot pieniędzy, bądź ramach poniesionych kosztów może zarezerwować miejsce na kolejnym kursie prowadzonym przez Corinne Mager.

W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika do 19 marca 2024, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Od 19 marca 2024 do 20 maja 2024 uczestnik otrzyma 50% zwrotu poniesionych kosztów.

Po 20 maja 2024 uczestnik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z kursu.

Opłata za materiały EVI (książki) oraz VoicePrint nie podlega zwrotowi.

Polityka bezpieczeństwa wobec COVID-19:

Jeśli ze względu na restrykcję wynikające z sytuacji epidemiologicznej w Polsce kurs nie będzie mógł odbyć się na żywo, istnieje możliwość zrealizowania go w formie ON-LINE. Uczestnicy w tej sytuacji będą mogli zażądać zwrotu pieniędzy jeśli nie wyrażą woli uczestnictwa w kursie online. Prowadzący kurs oraz uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania reguł bezpieczeństwa i podporządkowania się odgórnym restrykcjom covidowym obowiązującym w Polsce w czasie trwania kursu.

ENGLISH DETAILS

The Level 1 and 2 Course is for anyone who would like to improve their singing or speaking voice—singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists and other vocal health professionals. Level 1: Figures for Voice Control™ teaches the Craft of speaking and singing and employs exercises that will give you new vocal options for all styles. Level 2: Figure Combinations for Six Voice Qualities™ combines Figure options from Level 1 to produce six voice qualities--Speech, Falsetto, Sob, Twang, Opera, and Belting. This course offers a clear understanding of the voice’s limitless possibilities, along with how to keep it vibrant and healthy. This live course explores each Estill Figure (vocal structure) and Estill Voice Quality (“recipe”) and includes:

 • Level 1 Workbook™, Make & Move Larynx™, Level 2 Workbook™, supporting handouts
 • Introduction to Level 1: 13 Figures for Voice Control™
 • Introduction to Level 2: Figure Combinations for Six Voice Qualities™
 • Vocal exercises for range, strength, clarity, and stamina
 • Large and small group learning and discussions
 • Masterclass/open coaching sessions for repertoire or case studies

Estill Voiceprint Plus™ is highly recommended for this course. Purchase this software (APP) for MAC or PC at the time of registration and receive 25% off the regular price. (This is a one-time offer at registration only).

A Level 1 & 2 Certificate of Attendance will be issued upon completion of this Level 1 & 2 Course. This certificate is one of the requirements for Trainer Certification in Estill Voice Training®.

*Estill Voice Training®, and its parent company Estill Voice International, LLC, has neither an aesthetic nor gender bias and stands for the strengthening of cultural diversity, plurality and inclusion.


Return to List