Find an Estill Voice Training® Course

Find a Course2018-10-16T13:00:10+00:00
Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat, purchase materials, and access attendance certificate.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Level 2 Figure Combinations for Six Voice Qualities

Level 2 Course
Course ID: 91
Date: 2019/03/22 to 2019/03/23 (YYYY/MM/DD) Time: 9.00 - 18.00 hrs Cost: 495 euro incl Language: Dutch/English Instructor: Marleen van Dijk
Contact: Marleen van | songandvoice@xs4all.nl | 0031615000786
Course Location:
MUMC
MUMC Maastricht  
Maastricht Zuid-Limburg
Netherlands

Level 2 Figuur combinaties voor 6 stemkwaliteiten in de logopedische praktijk

Jo Estill, een welbekende Amerikaanse onderzoekster en stemcoach, heeft het EVT-systeem ontworpen waarmee je kunt leren je stem op een veilige en gezonde manier te gebruiken. Je leert meer technieken zodat vaardigheden en opties ontwikkelt worden welke goed inzetbaar zijn in de logopedische behandeling. De zes stemkwaliteiten worden gedurende de dag uitgelegd, getraind en voorzien van specificaties. Speech, Sob en Cry, Falsetto, Opera, Oral en Nasal Twang en Belt worden d.m.v praktische oefeningen gerelateerd aan toepasbaarheid in de interventies in de logopedische praktijk. Verklaard wordt welke elementen in spreken en zingen geïntegreerd kunnen worden. Effecten van stemkwaliteiten op adem en spieren, helende factoren voor stem, relatie met sirene, en resonantie oefeningen. Projectie van de stem en verstaanbaarheid op afstand worden verklaard en getraind. Dit alles wordt visueel gemaakt m.b.v. het unieke Voiceprint programma. Verder wordt de materie direct in de praktijk toegepast door casusbespreking via video of geluidsopname zodat je EVT als interventie kunt inzetten in de logopedische praktijk en de figuren en kwaliteiten van Estill Voice training toepasbaar worden gemaakt in diverse beroepen en bij diverse stemproblemen zowel functioneel, pathologisch als somatisch.

Omdat individuele coaching voorop staat wordt er in kleine groepen gewerkt. Hierdoor kun je het geleerde direct toepassen tijdens de stembehandelingen.

De cursus is geaccrediteerd met 44 punten.

Check ook de mogelijkheid te combineren met een Level 1. Vraag informatie aan.

 

 

Return to List