Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Open Coaching Session

Special Topics
Course ID: 626
Date: 2020/03/01 to 2020/03/01 (YYYY/MM/DD) Time: 14:30 to 17 Cost: 600 CZK / 25 EUR Language: Czech
Instructors: Alizia Romero
Contact: Alena Dobrovolná | alena.dobrovolna@gmail.com | +420604460736
Course Location:
https://www.octarnaholesovice.cz/
Argentinská 24, Praha 7 - Holešovice 
Praha Praha
Czech Republic

Czech below

An open coaching session is a practical session where the students have the chance to get feedback from the trainer just after they sing. This is done in a group, so that all the participants learn from observing each other. 

The trainer will ask about what the singer wants to change and then give him or her tools to improve or solve the problem. 

The feedback given might include some observations about the vocal technique issues that occurred during the singing. The singer will be given some exercises to improve the issue in question and If there is an actual figure that might help him or her improve, it will be mentioned as well. The vocal issues will be briefly explained, practical part of the figure explored and applied. 

Free for participants of the workshop in the morning who wish to stay as listeners. https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=602

Suitable for: people who know a bit about Estill - went ro some introductory workshop in the past / singing teachers who are interested in observing an Estill teacher in action… 

-----------------

Masterclass / open session je praktická forma výuky, kdy mají účastníci možnost získat zpětnou vazbu od lektora poté, co něco zazpívají. Jde o výuku skupinovou, kdy lektor pracuje s jednotlivými účastníky, ale ostatní vše sledují a tak se od sebe navzájem učí. 

Zpětná vazba, kterou lektor poskytne, se může týkat určitých problémů hlasové techniky, které lektor během pěveckého výkonu zaznamenal. Zpěvák dostane cvičení, která daný problém pomáhají řešit, případně konkrétní “povinný cvik”, pokud něco takového přímo pomůže. Problémy budou stručně vysvětleny, dané cvičení pečlivě prozkoumáme a aplikujeme v písni. 

Zdarma pro účastníky ranního kursu, kteří budou chtít zůstat na odpoledne jako posluchači. https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=602

Vhodné pro: lidi, kteří mají základní povědomí o Estill, (úvodní kurs), učitele zpěvu, kteří chtějí vidět, jak se s tímto přístupem pracuje v praxi….


Return to List