Registration is closed for this course. Please contact the host for more information.

Úvodní Workshop Estill Voice Training

Introductory Workshop
Course ID: 602
Date: 2020/03/01 to 2020/03/01 (YYYY/MM/DD) Time: 9:30 to 13:30 Cost: 50 € Language: Czech
Instructors: Alizia Romero
Contact: Alena Dobrovolná | alena.dobrovolna@gmail.com | +420604460736
Course Location:
https://www.octarnaholesovice.cz/
Argentinská 24, Praha 7 - Holešovice 
Praha Praha
Czech Republic

Chtěli byste vědět, jak funguje hlas? Chtěli byste zpívat nebo mluvit silněji a bez námahy? Tento kurs je pro všechny, kteří by svůj hlas rádi nějak vylepšili - pro zpěváky, herce, učitele, hudebníky, logopedy, lidi, kteří hlas pravidelně využívají v práci nebo pro lidi, kteří rádi zpívají a zpěv je zajímá.

Jde o kurs, kde se seznámíte se základy Estill Voice Modelu, což je jeden z nejprestižnějších a mezinárodně nejvíce uznávaných přístupů k hlasu. Novátorské na tomto přístupu je, že je možné ho využít v jakémkoli hudebním žánru, pro hlas mluvní i v rehabilitaci hlasu. 

Workshop bude v angličtině s tlumočením do češtiny.

Jde o kurs pro každého, kdo by se chtěl dozvědět něco víc o nádherné krajině hlasu bez ohledu na to, jak svůj hlas používá obvykle. Obsah kursu prezentujeme jednoduše a srozumitelně, aby si účastníci mohli udělat obecnou představu o Estill Voice Model a následně se dokázali případně rozhodnout pro účast na kursu Level 1 (a)nebo Level 2, ať už se tento následující oficiální kurs koná v Evropě nebo i jinde ve světě…

(V Praze proběhne kurs Level 1 pod vedením dánské lektorky Helgy Westmark ve dnech 3. - 5. dubna 2020. )

English

Would you like to know how your voice works? Would you like to be able to sing or speak with more power and effortlessly?

This course is intended for all those people who are interested in improving their vocal condition: actors, singers, teachers, musicians, speech therapists, professionals who regularly use their voice, singing enthusiasts, etc.

It is a course where the Estill Voice Training Model is presented, one of the most recognized and prestigious internationally in the world of voice.

This workshop will be teach in English with Alena Dobrolvoná as Czech interpreter.

The novelty of this Model is that it can be used in any musical style, in any type of spoken voice or professional voice and in any vocal rehabilitation.

It is a course for anyone interested in knowing more about the wonderful world of voice, regardless of the usual use of it, whether professional or not. The contents are presented in a simple and clear way, so that people can get a global idea of ​​the Model and are subsequently encouraged to perform the Official Levels with a Certified Instructor anywhere in the World.

In Prague there will be Level 1 course in April (3rd to 5th), led by the Danish teacher Helga Westmark.


Return to List