Registration is closed for this course. Please contact the host for more information.

Estill Voice Training -introduktion för sångare

Introductory Workshop
Course ID: 598
Date: 2020/06/15 to 2020/06/15 (YYYY/MM/DD) Time: 8.30-17.00 Cost: 4250 sek Language: Swedish
Instructors: Christian Petersén
Contact: Christian Petersén | estillmastertrainer@gmail.com | +761333452
Course Location:
Billströmska Folkhögskolan
Stenkyrkovägen 16 
Kållekärr Tjörn
Sweden

En intensiv kurs, en bra introduktion till Estill Voice Training. För mer information och anmälan besök Billströmska Folkhögskolans hemsida.

https://www.billstromska.fhsk.se/kurser/sommarkurs/estillevoicetraining/


Return to List