Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat, purchase materials, and access attendance certificate.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Level 1 Figures for Voice Control

Level 1 Course
Course ID: 310
Date: 2019/09/19 to 2019/09/21 (YYYY/MM/DD) Time: 9.00-18.00 Cost: 495 Language: Dutch
Instructors: Marleen van Dijk
Contact: VMC van Dijk Song and Voice | songandvoice@xs4all.nl | 0031615000786
Course Location:
Studio VMC
Smidstraat 
Leiden (Rijnsburg bij) Zuid-Holland
Netherlands

This course is for anyone who would like to improve their singing or speaking voice—singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists, and other vocal health professionals. Level 1: Figures for Voice™ teaches the Craft of speaking and singing. During this course students are introduced to 13 vocal structures that influence voice quality. Each structure produces a range of different vocal sound effects. The Figures for Voice are exercises used to develop predictable control of each structure’s options. The skills developed in Level 1 will help you add strength, clarity and stamina to your voice! Throughout the day, new voice skills are practiced in small group sessions. Participants will be given the chance to explore Figure applications for individual repertoire and case studies in open coaching sessions. There will also be ample time for questions and discussion.

Information through songandvoice@xs4all.nl

Look for discount with Level 2 in october

Voor logopedisten, zangers, acteurs, sprekers, coaches, therapeuten, KNO-artsen, regisseurs en docenten.

De stem training waar je de verandering van je leven ervaart! Bezoek de Level 1 in Studio VMC

Jo Estill, een welbekende Amerikaanse onderzoekster en stemcoach, heeft het EVT-systeem ontworpen waarmee je kunt leren je stem op een veilige en gezonde manier te gebruiken. Je leert je techniek te verbeteren zodat je vaardigheden en opties ontwikkelt die goed inzetbaar zijn . Deze cursus is geschikt voor zangers van alle stijlen, koordirigenten, logopedisten, acteurs, sprekers, stemtrainers, stemacteurs, dramadocenten en professionele sprekers.

 

In de Level een gaat uitleg van het systeem per onderdeel en wordt enkele keren per dag afgewisseld met oefensessies in de groep. Behandeld worden de theorie, de anatomische- en de fysiologische basis achter de nieuwe technieken. Het je bewust worden van de werking van de verschillende spiergroepen aan de hand van video’s, demonstraties en oefeningen maken dat je alle basisfiguren van Level 1 leert voelen, leert zien en leert horen. Op dit moment is geen enkele andere methode zo precies, allesomvattend, wetenschappelijk onderbouwd en duidelijk als EVT. Estill Voice Training figuren zijn los van elkaar ook een voor een integreren en toe te passen op bestaand materiaal. Dat is niet alleen heel leerzaam maar vooral ook heel erg leuk! Voor sprekers en logopedisten bestaat de mogelijkheid dit te doen aan de hand van een spreektekst of een casus. Naast het praktisch oefenen en leren toepassen van alle losse bouwstenen worden ze eveneens verduidelijk aan de hand van inzichtelijke anatomische uitleg. Aan het einde van deze cursus heb je spieren leren gebruiken waarvan je niet eens wist dat je ze had en de kennis van je stemgebruik is aanmerkelijk toegenomen. Het arsenaal aan technieken, oefeningen en kleuren is uitgebreid en verdiept. Daarnaast wordt alle materie direct in de praktijk toegepast door casusbespreking via video of geluidsopname zodat je EVT als interventie kunt inzetten in de logopedische praktijk. Uiteraard is er aan het eind van iedere cursusdag toepassing van alle nieuwe klanken in de open sessies in eigen repertoire.

Tevens wordt er aandacht besteed aan het speciaal voor Estill Voice ontworpen Voiceprint plus programma zodat klanken niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar worden. Iedere deelnemer ontvangt een officieel Certificaat waarmee de vervolgtrainingen toegankelijk worden.

Data, Kosten en Accreditatie voor logopedisten

De cursus wordt gegeven op 19, 20 en 21 september 2019 Level 1 in Studio VMC Rijnsburg, bij Leiden á € 495- voor de gehele Level 1, inclusief uitgebreide lunch, koffie/thee, certificaat van de cursus en cursus map.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding door betaling van het cursusgeld op NL32INGB0008111069, t.n.v. VMC Marleen van Dijk BTW nr 1842.28.803.B.01 Accreditatie 32 punten voor kwaliteitsregister

NB check voor discount indien gelijktijdig geboekt met Level 2 in oktober

Er zijn verschillende boeken van de cursus speciaal geschreven door Jo Estill en exclusief verkrijgbaar voor EVTS cursisten. Het werkboek voor de Level 1 á €45 a contant dient te worden aangeschaft voor de training en zijn verkrijgbaar op de eerste cursusdag.

 

Level 1 € 495,-

Tegelijktijdgen boeking met de Level 2 is € 915 voor het totaal, inclusief lunch, koffie, thee, fruit.

 

Marleen van Dijk EMT-EMCI-TP

0031 6 15 00 07 86

marleenvandijk@xs4all.nl


Return to List