Register with EVI: Step 1

Step 1: Register and pay the EVT Resources fee.
Step 2: Pay tuition to instructor through payment link or direct email to course host.

Level 1 Course

Level 1 Figures for Voice Control - with Polish translation
Course ID: 2498
Date: 2023/11/17 to 2023/11/19 (YYYY/MM/DD) Time: piątek 14:00 - 19:00h; sobota & niedziela 09:30 - 18:00h Cost: 345 euro Language: Polish
Instructors: Corinne Mager, Michalina Zwierzychowska-Wydra
Contact: Michalina Zwierzychowska-Wydra | wydramusicstudio@gmail.com | +48531097953
Course Location:
Online
Zoom 
online online
Poland

Zapraszamy na kompletny kurs Estill Voice Training (Poziom 1) . Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, praca w małych grupach będzie prowadzona w języku polskim.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcieliby polepszyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się głosem w w śpiewie lub w mowie- wokalistów, aktorów, trenerów głosu, instruktorów teatralnych, logopedów i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem głosu-niezależnie od ich poziomu ich wiedzy oraz doświadczenia.

Poziom I kursu : Figures for Voice Control™ to seria wykładów i ćwiczeń dzięki którym nauczysz się panować nad poszczególnymi partiami mięśni biorącymi udział w emisji głosu.

Cena Kursu: 345 euro

Cena kursu obejmuje:

  • Papierowy Model Krtani, skrót treści kursu
  • Wprowadzenie do I Poziomu Figures for Voice Control™
  • Ćwiczenia na poszerzenie skali, siły, klarowności i i wytrzymałości głosu
  • Dyskusje w małych i dużych grupach
  • Masterclass/ otwarte cochingi repertuarowe lub dotyczące konkretnego zagadnienia

Cena kursu nie obejmuje: Obiadów ani Zakwaterowania. Materiałów Szkoleniowych EVI w postaci książek Poziomu I które należy dokupić przy rejestracji na kurs

Program Estill Voice Print Plus (program do analizy akustycznej głosu) to dodatkowa opcja, którą możesz zakupić w czasie rejestracji na kurs w wersji dla komputerów Mac lub PC, otrzymujac 25% zniżki.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w kursie, który jest jednym z wymogów w treningu przyszłych nauczycieli Estill Voice Training.

Opłata za Materiały Szkoleniowe i program Estill Voiceprint Plus nie podlega zwrotowi.

Zwroty:

W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnik otrzyma całkowity zwrot pieniędzy, bądź ramach poniesionych kosztów może zarezerwować miejsce na kolejnym kursie prowadzonym przez Corinne Mager.

W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika do 17 września 2023 uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Od 18 września 2023 do 5 listopada 2023 uczestnik otrzyma 50% zwrotu poniesionych kosztów.

Po 5 listopada 2024 uczestnik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z kursu.

Opłata za materiały EVI (książki) oraz VoicePrint nie podlega zwrotowi.

ENGLISH DETAILS

The Level 1 and 2 Course is for anyone who would like to improve their singing or speaking voice—singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists and other vocal health professionals. Level 1: Figures for Voice Control™ teaches the Craft of speaking and singing and employs exercises that will give you new vocal options for all styles. Level 2: Figure Combinations for Six Voice Qualities™ combines Figure options from Level 1 to produce six voice qualities--Speech, Falsetto, Sob, Twang, Opera, and Belting. This course offers a clear understanding of the voice’s limitless possibilities, along with how to keep it vibrant and healthy. This live course explores each Estill Figure (vocal structure) and Estill Voice Quality (“recipe”) and includes:

  • Level 1 Workbook™, Make & Move Larynx™,
  • Introduction to Level 1: 13 Figures for Voice Control™
  • Vocal exercises for range, strength, clarity, and stamina
  • Large and small group learning and discussions
  • Masterclass/open coaching sessions for repertoire or case studies

Estill Voiceprint Plus™ is highly recommended for this course. Purchase this software (APP) for MAC or PC at the time of registration and receive 25% off the regular price. (This is a one-time offer at registration only).

A Level 1 & 2 Certificate of Attendance will be issued upon completion of this Level 1 & 2 Course. This certificate is one of the requirements for Trainer Certification in Estill Voice Training®.

*Estill Voice Training®, and its parent company Estill Voice International, LLC, has neither an aesthetic nor gender bias and stands for the strengthening of cultural diversity, plurality and inclusion.


Return to List