Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Introductory Workshop

Estill esittely
Course ID: 2181
Date: 2023/02/11 to 2023/02/11 (YYYY/MM/DD) Time: 12.00-16.00 Cost: 16€ Language: Finnish Prerequisites: No
Instructors: Sari Metsäkylä-Tuominen
Contact: Valkeakoski-opisto Kansalaisopisto | valkeakoski.opisto@valkeakoski.fi | +358 03 56917100
Course Location:
Valkeakoski-opisto
Kauppilankatu 2 
37600 Valkeakoski Pirkanmaa
Finland

Estill Inrtoduction

Tule tutustumaan Estill Voice Model-laulumalliin. Opit ymmärtämään mitä äänessäsi tapahtuu ja mitä voit äänelläsi tehdä. Saat hyviä käytännön neuvoja äänenkäyttöösi ja laulamiseen.

Estill-malliin kuuluu 13 äänikuviota (Figures) ja kuusi kvaliteettia (Speech, Falsetto, Sob/Cry, Twang, Opera, Belt). Saat yleiskatsauksen näistä ja muutamaan perehdytään vähän tarkemmin. Teemme harjoitteita yhdessä puhuen ja laulaen ja saat tieteeseen pohjautuvaa tietoa äänen fysiologiasta. Saat neuvoja, miten pystyt laulamaan korkeammalle tai voimakkaammin ja käyttämään ääntäsi niin, että se ei rasitu. Harjoituksia tehdään ryhmän kanssa yhdessä turvallisessa ilmapiirissä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äänen toiminnasta vasta-alkajasta ammattilaiseen. Ääntä työssään käyttäville esim. laulajille, näyttelijöillä, opettajille, puhujille, kurssi antaa teknistä varmuutta ja vapauttaa äänen ilmaisulle

Kurssin jälkeen:

-         tiedät enemmän äänen anatomiasta ja sen toiminnasta

-         tunnistat omat mukavuusalueesi äänessä ja miten voit käyttää eri lihaksia

-         olet saanut yleiskatsauksen Estill-laulumallista

-         opit ymmärtämään kuvioiden ja kvaliteettien yhteyttä

Opettajana toimii musiikinopettaja ja Estill Master Trainer, EMT Sari Metsäkylä-Tuominen


Return to List