Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat, obtain materials, and access attendance certificate.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Level 1 Course

Level 1 Figures for Voice Control - Estill Voice Training- Poziom I- Figury Głosu
Course ID: 2127
Date: 2023/01/20 to 2023/01/22 (YYYY/MM/DD) Time: 10-18 Cost: 1550 zł Language: English
Instructors: Charlotte Xerri, Kamil Dominiak
Contact: Kamil Dominiak | kamildominiak@gmail.com | +48661200199
Course Location:
Ogłoszonie wkrótce
Ogłoszenie wkrótce 
Warszawa Warszawa
Poland

Level 1: Figures for Voice Control™ is for anyone who would like to improve their singing or speaking voice—singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists, and other vocal health professionals. Level 1 teaches the Craft of speaking and singing. This live course explores each Estill Figure (vocal structure) and includes:

  • Level 1 Workbook™, Make & Move Larynx™, supporting handouts
  • Introduction to 13 Figures for Voice Control™
  • Vocal exercises for range, strength, clarity, and stamina
  • Large and small group learning and discussions
  • Masterclass/open coaching sessions for repertoire or case studies

Estill Voiceprint Plus™ is highly recommended for this course. Purchase this software (APP) for MAC or PC at the time of registration and receive 25% off the regular price. (This is a one-time offer at registration only).

A Level 1 Certificate of Attendance will be issued upon completion of this Level 1 Course. This certificate is one of the requirements for Trainer Certification in Estill Voice Training®.

*Estill Voice Training®, and its parent company Estill Voice International, LLC, has neither an aesthetic nor gender bias and stands for the strengthening of cultural diversity, plurality and inclusion.

Zapraszamy na kolejny już kurs Estill Voice Training w Polsce! Wykłady będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Praca w małych grupach praktycznych również prowadzona będzie w języku polskim.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcieliby polepszyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się głosem w w śpiewie lub w mowie- wokalistów, aktorów, trenerów głosu, instruktorów teatralnych, logopedów i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem głosu-niezależnie od ich poziomu ich wiedzy oraz doświadczenia.

Poziom I kursu : Figures for Voice Control™ to seria wykładów i ćwiczeń dzięki którym nauczysz się panować nad poszczególnymi partiami mięśni biorącymi udział w emisji głosu.

Cena kursu obejmuje:

Papierowy Model Krtani, skrót treści kursu

Wprowadzenie do I Poziomu Figures for Voice Control™

Ćwiczenia na poszerzenie skali, siły, klarowności i i wytrzymałości głosu

Dyskusje w małych i dużych grupach

Masterclass/ otwarte cochingi repertuarowe lub dotyczące konkretnego zagadnienia z EVT

Przekąski w przerwach między zajęciami

Cena kursu NIE obejmuje:

Obiadów ani Zakwaterowania

Materiałów Szkoleniowych EVI w postaci książek Poziomu I, które należy dokupić przy rejestracji na kurs ($70 dolarów wersja PDF, 100$ wersja papierowa).

Program Estill Voice Print Plus (program do anliazy akustycznej głosu) to dodatkowa opcja, którą możesz zakupić w czasie rejestracji na kurs w wersji dla komputerów Mac lub PC, otrzymujac 25% zniżki. Nie jest on jednak konieczny do uczestnictwa w tych zajęciach.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w kursie, który jest jednym z wymogów w treningu przyszłych nauczycieli Estill Voice Training.

Opłata za Materiały Szkoleniowe (tj. książkę EVT Level I) i program Estill Voiceprint Plus nie podlega zwrotowi.

Cena za 3-dniowy kurs wynosi 1550 zł. Zapisy na kurs otwarte są do 2 stycznia 2022 roku.

Zwroty:

1. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnik otrzyma całkowity zwrot pieniędzy.

2.W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika do 19 grudnia 2022, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Od 20 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 uczestnik otrzyma 50% zwrotu poniesionych kosztów.

3. Po 9 stycznia 2023 uczestnik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z kursu.

4.Opłata za materiały EVI (książki) oraz VoicePrint nie podlega zwrotowi.

Polityka bezpieczeństwa wobec COVID-19:

Jeśli ze względu na restrykcję wynikające z sytuacji epidemiologicznej w Polsce kurs nie będzie mógł odbyć się na żywo, istnieje możliwość zrealizowania go w formie ON-LINE. Uczestnicy w tej sytuacji będą mogli zażądać zwrotu pieniędzy jeśli nie wyrażą woli uczestnictwa w kursie online.

Prowadzący kurs oraz uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania reguł bezpieczeństwa i podporządkowania się odgórnym restrykcjom covidowym obowiązującym w Polsce w czasie trwania kursu.

Informacje o miejscu, w którym odbywa się kurs: zostaną ogłoszone wkrótce


Return to List