Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Special Topics

Estill Voice Training bij dysfonie
Course ID: 1993
Date: 2022/12/02 to 2022/12/02 (YYYY/MM/DD) Time: 9u-12u Cost: 40 Language: Dutch
Instructors: Katrien Van Opstal
Contact: Katrien Van Opstal | Katrienvanopstal@gmail.com | 0474499894
Course Location:
AZ Sint-Jan
Ruddershove 10 
Brugge West-Vlaanderen
Belgium

Estill Voice Training focust op bewuste controle over de verschillende anatomische structuren die betrokken zijn bij stemgeving. De basisprincipes van motorisch leren staan centraal: hoe leert iemand wat de gewenste manier van fonatie is en hoe kan er vlot geswitcht worden van een ongewenste naar een gewenste stemkwaliteit. Trainen van bewustzijn en proprioceptie zijn hierbij essentieel. 

In deze workshop ligt de focus op functioneel dysfone stemmen: wilde lucht, ruwheid, stemzwakte of overmatige spanning ten gevolge van foutief stemgebruik. 


Return to List