Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat, obtain materials, and access attendance certificate.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Level 1 and 2 Course

Level 1 and 2 Course - in English with Polish translation
Course ID: 1704
Date: 2022/06/16 to 2022/06/20 (YYYY/MM/DD) Time: TBA Cost: Early bird till the 1st of March 550 EUR; Full price 650 EUR (EFP discount available) Language: English
Instructors: Corinne Mager, Kamil Dominiak
Contact: Kamil Dominiak | kamildominiak@gmail.com | +48661200199
Course Location:
Uniwersytet SWPS
ul. Chodokowska 19/31, 03-815 
Warszawa Europe
Poland

Zapraszamy na pierwszy kompletny kurs Estill Voice Training (Poziom 1 i 2 ) w Polsce! Wykłady będą prowadzone w języku angielskim z profesjonalnym tłumaczeniem na język polski. Praca w małych grupach praktycznych również prowadzona będzie w języku polskim.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy chcieliby polepszyć swoje umiejętności w zakresie posługiwania się głosem w w śpiewie lub w mowie- wokalistów, aktorów, trenerów głosu, instruktorów teatralnych, logopedów i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem głosu-niezależnie od ich poziomu ich wiedzy oraz doświadczenia.

Poziom I kursu : Figures for Voice Control™ to seria wykładów i ćwiczeń dzięki którym nauczysz się panować nad poszczególnymi partiami mięśni biorącymi udział w emisji głosu.

Poziom II: Figure Combinations for Six Voice Qualities™ to kontynuacja Poziomu I podczas której dowiesz się jak wykorzystać nabyte wiedzę i umiejętności, aby świadomie wyprodukować 6 jakości głosu: Speech Falsetto Sob Twang Opera i Belting.

Cena kursu obejmuje:

Papierowy Model Krtani, skrót treści kursu

Wprowadzenie do I Poziomu Figures for Voice Control™

Wprowadzenie do Poziomu II Figure Combinations for Six Voice Qualities™

Ćwiczenia na poszerzenie skali, siły, klarowności i i wytrzymałości głosu

Dyskusje w małych i dużych grupach

Masterclass/ otwarte cochingi repertuarowe lub dotyczące konkretnego zagadnienia

Przekąski w przerwach między zajęciami

Cena kursu nie obejmuje:

Obiadów ani Zakwaterowania

Materiałów Szkoleniowych EVI w postaci książek Poziomu I I II, które należy dokupić przy rejestracji na kurs ($70 dolarów wersja PDF, 100$ wersja papierowa).

Program Estill Voice Print Plus (program do anliazy akustycznej głosu) to dodatkowa opcja, którą możesz zakupić w czasie rejestracji na kurs w wersji dla komputerów Mac lub PC, otrzymujac 25% zniżki.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w kursie, który jest jednym z wymogów w treningu przyszłych nauczycieli Estill Voice Training.

Opłata za Materiały Szkoleniowe i program Estill Voiceprint Plus nie podlega zwrotowi.

Cena za 5-dniowy kurs wynosi 550 euro jeśli opłata zostanie dokonana do 1 Marca 2022. Po 1 marca cena wynosi 650 euro.

Zwroty:

1. W przypadku odwołania kursu przez organizatora uczestnik otrzyma całkowity zwrot pieniędzy, bądź ramach poniesionych kosztów może zarezerwować miejsce na kolejnym kursie prowadzonym przez Corinne Mager.

2.W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika do 1 Marca 2022, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Od 1 Marca 2022 do 6 czerwca 2022 uczestnik otrzyma 50% zwrotu poniesionych kosztów.

3. Po 6 czerwca 2022 uczestnik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z kursu.

4.Opłata za materiały EVI (książki) oraz VoicePrint nie podlega zwrotowi.

Polityka bezpieczeństwa wobec COVID-19:

Jeśli ze względu na restrykcję wynikające z sytuacji epidemiologicznej w Polsce kurs nie będzie mógł odbyć się na żywo, istnieje możliwość zrealizowania go w formie ON-LINE. Uczestnicy w tej sytuacji będą mogli zażądać zwrotu pieniędzy jeśli nie wyrażą woli uczestnictwa w kursie online.

Prowadzący kurs oraz uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania reguł bezpieczeństwa i podporządkowania się odgórnym restrykcjom covidowym obowiązującym w Polsce w czasie trwania kursu.

Informacje o miejscu, w którym odbywa się kurs: https://swps.pl/

This is the first complete Level 1 and 2 Course in Poland! Lectures will be in English with professional Polish translation. All small group practice will be in Polish.

The Level 1 and 2 Course is for anyone who would like to improve their singing or speaking voice—singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists and other vocal health professionals. Level 1: Figures for Voice Control™ teaches the Craft of speaking and singing and employs exercises that will give you new vocal options for all styles. Level 2: Figure Combinations for Six Voice Qualities™ combines Figure options from Level 1 to produce six voice qualities--Speech, Falsetto, Sob, Twang, Opera, and Belting. This course offers a clear understanding of the voice’s limitless possibilities, along with how to keep it vibrant and healthy. This live course explores each Estill Figure (vocal structure) and Estill Voice Quality (“recipe”) and includes:

  • Level 1 Workbook™, Make & Move Larynx™, Level 2 Workbook™, supporting handouts
  • Introduction to Level 1: 13 Figures for Voice Control™
  • Introduction to Level 2: Figure Combinations for Six Voice Qualities™
  • Vocal exercises for range, strength, clarity, and stamina
  • Large and small group learning and discussions
  • Masterclass/open coaching sessions for repertoire or case studies

Estill Voiceprint Plus™ is highly recommended for this course. Purchase this software (APP) for MAC or PC at the time of registration and receive 25% off the regular price. (This is a one-time offer at registration only).

A Level 1 & 2 Certificate of Attendance will be issued upon completion of this Level 1 & 2 Course. This certificate is one of the requirements for Trainer Certification in Estill Voice Training®.

*Estill Voice Training®, and its parent company Estill Voice International, LLC, has neither an aesthetic nor gender bias and stands for the strengthening of cultural diversity, plurality and inclusion.

This is the first complete Level 1 and 2 Course in Poland! The lectures will be in English with professional Polish translation. All small group practice will be in Polish.

Fees: The Course fee of 650 EUR includes instruction on all 5-days, refreshments during breaks and supporting handouts. This fee does not include lunch or the EVI Resources Fee of $70.00 (including PDF materials) or $100.00 USD (including printed materials). The EVI Resources Fee and Voiceprint purchases are non-refundable.

Cancellation Policy: In the event this course is canceled by the instructor, a full refund of the course fee will be given to all participants. In lieu of a refund, participants may choose to reserve their place at a future course with Corinne Mager. Participant cancellations will receive a full refund of the course fee before March 1, 2022. After March 1, participants may receive a 50% refund of the course fee or may transfer their registration to a future course with Corinne Mager. No refunds for participant cancellations will be given after June 6, 2022. Participants may choose to transfer to another course with Corinne Mager. The EVI Resources Fee is non-refundable. Voiceprint is non-returnable, non-refundable.

COVID-19 Policy: In the event this course cannot be held on location, it will be moved to an online platform. Participants will be given the chance to cancel their registration or transfer their registration to another course with Corinne Mager at no extra charge. The EVI Resources Fee is non-refundable. Voiceprint is non-returnable, non-refundable. The EVT Trainer Team and participants will be expected to uphold any COVID-19 regulations instated by the country of Poland for the duration of the course.

Location Info: https://swps.pl/


Return to List