Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat, purchase materials, and access attendance certificate.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Level 2 Figure Combinations for Six Voice Qualities- ONLINE

Level 2 Course
Course ID: 1087
Date: 2021/02/19 to 2021/02/20 (YYYY/MM/DD) Time: 9.00-18.00 Cost: 495 euro Language: Dutch Prerequisites: Level 2
Instructors: Marleen van Dijk
Contact: Marleen Dijk van | songandvoice@xs4all.nl | 0031615000786
Course Location:
ONLINE
ONLINE Studio VMC 
ONLINE ONLINE
Netherlands

Level 2 Course Online

This course is for anyone who has completed Level 1: Figures for Voice™ and would like to take their skills further. It is ideal for singers, actors, vocal coaches, drama instructors, speech-language pathologists, and other vocal health professionals. Level 2 builds on the knowledge and skills from Level 1 by asking students to combine different options learned through the Figures in "recipes" for six basic voice qualities. These qualities – Speech, Falsetto, Sob, Twang, Opera, and Belting – appear as specifically defined by the Estill Voice Model. Figure Combinations for Six Voice Qualities™ gives you a better understanding of the human voice’s limitless possibilities, along with how to keep it vibrant and healthy. Throughout the day, new voice skills are practiced in small group sessions. Participants will be given the chance to explore Figure applications for individual repertoire and case studies in open coaching sessions. There will also be ample time for questions and discussion. Course Instructor Marleen van Dijk EMT-EMCI-TP offers years of experience both for singing as voice rehabilitation, speech pathology knowledge for singers, actors, speakers, coaches in very divers singing and speaking styles. She is used to teach this Estill Voice Course in English, German, Dutch and French.

Check for cancellation policy dutch version

Marleen van Dijk is a singer, singing teacher, vocal coach, performer, music theatre coach, conductor and pianist. She studied in The Hague, Amsterdam and Utrecht where she got her B.A. and M.A. Further on she studied in Austria, Germany and France. She has been trained first as a classical singer, later on in musical, pop and jazz. She performed in many productions. She has great experience in the coaching of actors and singers in many professional (music) theatre productions, and in coaching and teaching scholars and students and many vocal groups and pop bands. She also conducts choirs in a wide range of styles. She has worked with several institutes in Holland and abroad and has her own private studio where she teaches singing, speaking and performing as well as piano, keys both for concerts and accompanying singers and actors. Further on, she gives audition training to students of different conservatories. She performs in opera, musicals and jazz and contemporary music. In November 2009 she graduated for her BA in Psychology. She was awarded for her thesis "Singing used in Companies as a tool for teambuilding and more". She also gives concerts both as a singer and as a pianist, feeling at home in several styles, opera, musical, popular contemporary music and more. She gives training to companies in presenting, teambuilding and other topics. The clarity and scientific base of EVT gives her the tools to teach many different styles, sounds and colors of the voice.

Estill Voice Training

Jo Estill, een welbekende Amerikaanse onderzoekster en stemcoach, heeft het EVT-systeem ontworpen waarmee je kunt leren je stem op een veilige en gezonde manier te gebruiken. Je leert je techniek te verbeteren zodat je vaardigheden en opties ontwikkelt die goed inzetbaar zijn . Deze cursus is geschikt voor zangers van alle stijlen, koordirigenten, logopedisten, acteurs, sprekers, stemtrainers, stemacteurs, dramadocenten en professionele sprekers.

Cursusinstructeur Marleen van Dijk EMT-EMCI-TP heeft jarenlange ervaring zowel in zang als stemrevalidatie, ervaring met en logopedische kennis voor zangers, acteurs, sprekers, coaches in zeer uiteenlopende zang- en spreekstijlen. Ze geeft deze Stemtraining al vele jaren in het Engels, Duits, Nederlands en Frans te geven.  In Level 2 . worden de zes stemkwaliteiten gedurende de dag uitgelegd, getraind en voorzien van specificaties. Speech, Sob en Cry, Falsetto, Opera, Oral en Nasal Twang en Belt worden d.m.v praktische oefeningen gerelateerd aan toepasbaarheid in de interventies in de zangpedagogiek, didactiek en vocal coaching.

Verklaard wordt welke elementen in spreken en zingen geïntegreerd kunnen worden. Effecten van stemkwaliteiten op adem en spieren, helende factoren voor stem, relatie met sirene, en resonantie oefeningen. Projectie van de stem en verstaanbaarheid op afstand worden verklaard en getraind. Zowel in rock, Pop, Blues, Musical, Klassiek, Jazz en andere stijlen worden de verschillend elementen bruikbaar en duidelijk gemaakt.

Dit alles wordt visueel gemaakt m.b.v. het unieke Voiceprint programma. Verder wordt de materie direct in de praktijk toegepast in open sessies in alle stijlen en genres waarin de figuren en kwaliteiten van Estill Voice training toepasbaar worden gemaakt. Dit zowel in diverse beroepen en bij diverse stemproblemen alsook in zang en zangcoaching.

Omdat individuele coaching voorop staat wordt er in kleine groepen gewerkt. Hierdoor kun je het geleerde direct op een levendige manier toepassen in de praktijk. De open sessies aan het eind van de dag geven duidelijk beeld hoe de materie in de zangpedagogiek kan worden ingezet.

Marleen van Dijk is zangeres, zangdocent, zangcoach, performer, muziektheatercoach, dirigent en pianist. Ze studeerde in Den Haag, Amsterdam en Utrecht waar ze haar B.A. en M.A. Verder studeerde ze in Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. Ze is eerst opgeleid als klassiek zangeres, later in musical, pop en jazz. Ze trad op in veel producties. Ze heeft ruime ervaring in het coachen van acteurs en zangers in vele professionele (muziek) theaterproducties, en in het coachen en lesgeven van scholieren en studenten en vele vocale groepen en popbands. Ze dirigeert ook koren in een breed scala aan stijlen. Ze heeft met verschillende instituten in binnen- en buitenland gewerkt en heeft haar eigen studio waar ze zang, spreek en uitvoering geeft, evenals piano, toetsen voor zowel concerten als begeleidende zangers en acteurs. Verder geeft ze auditiecursussen aan studenten van verschillende conservatoria. Ze treedt op in opera, musicals en jazz en hedendaagse muziek. In november 2009 studeerde ze af voor haar BA in psychologie. Ze kreeg een prijs voor haar proefschrift "Zingen gebruikt in bedrijven als hulpmiddel voor teambuilding en meer". Ze geeft ook concerten als zangeres en als pianiste en voelt zich thuis in verschillende stijlen, opera, musical, populaire hedendaagse muziek en meer. Ze geeft trainingen aan bedrijven op het gebied van presenteren, teambuilding en andere onderwerpen. De duidelijkheid en wetenschappelijke basis van EVT geeft haar de tools om veel verschillende stijlen, geluiden en kleuren van de stem te leren.  Annulering van de training tot drie maanden vooraf aan de eerste dag van de Level 2 is mogelijk met volledige refund; 50% van het cursusbedrag indien 8 weken vooraf geannuleerd word aan dag 1 van Level 1, 25% indien 6 weken vooraf de annulering plaatsvindt voor dag 1 van Level 1. Daarna is geen teruggave van het cursusbedrag meer mogelijk; in overleg kan wel de training naar later datum verplaats worden met duidelijke opgave van reden van verplaatsing.

  Boek wordt via coach geleverd!

 


Return to List