Register with EVI: Step 1

Step 1: Register with EVI to reserve your seat.
Step 2: Pay tuition to course host through payment link or direct email to course host.

Äänen dynamiikan hallinta ONLINE - Estill and Dynamic control of the voice

Special Topics
Course ID: 1070
Date: 2020/11/15 to 2020/11/15 (YYYY/MM/DD) Time: 18-19:30 Cost: 50€ Language: Finnish
Instructors: Jaana Turunen, Antti Annola
Contact: Jaana Turunen | voicemanualsuomi@gmail.com | +358-50-5638458
Course Location:
ONLINE
ONLINE 
ONLINE Suomi
Finland

Miten lauletaan hiljempaa tai voimakkaammin? Tässä työpajassa asiaan paneudutaan niin fysiologian kuin käytännön näkökulmasta. Työpajassa kokeillaan erilaisia keinoja, joilla äänen dynamiikkaa voidaan säädellä laulettaessa. Aiheeseen paneudutaan Estill Voice Trainingin näkökulmasta. Lue lisää.

How to monitor the loudness of the voice? In this practical workshop we test different ways to control the dynamics of the singing voice from the Estill Voice Training point of view.


Return to List