ESTILL MENTOR & COURSE INSTRUCTOR (EMCI)

Kelpoisuusvaatimus
Voimassa oleva Estill Master Trainer -sertifikaatti sekä vähintään kolmella julkisella EMCI:n kouluttamalla Level One- ja Level Two -kursseilla toteutetut harjoitusryhmien ohjaukset. Suositus EMCI-TP mentorilta sekä hyväksytty hakemusportfolio (ansioluettelo, suositukset, Estill VoicePrint Plus ohjelman EMT-protokollan nauhoitus ja hakemuskirje).
Ensimmäisen vaiheen edellytykset Seuraavien aineistojen opiskelu tutkintoa varten: Jo Estillin artikkelit (The Estill Papers), kirja The Estill Voice Model: Theory and Translation, In Her Own Words -videot ja muut mentorin osoittamat materiaalit. Rekisteröityminen EMCI testiin Certification Center -järjestelmässä (100 USD).
Ensimmäisen vaiheen suorittaminen EMCI, jolla on oikeus näiden kokeiden vastaanottamiseen (TP, Testing Privilages), toteuttaa tutkinnon kolme osaa: artikkelin arviointiessee, kirjallinen koe ja suullinen koe. Näissä testataan Estill-äänimallin ja Estill Voice Trainingin yksityiskohtaista osaamista ja soveltamista. Kokeet kestävät yleensä 4–5 tuntia. Testausmaksut maksetaan kokeet vastaanottavalle EMCI:lle. Testauksen minimiohjehinta on 600 USD, 600 puntaa ja 800 AUD.
Läpäisyvaatimukset
Kirjallinen koe: 90 % oikein. Essee ja suullinen koe: vähintään 15/20 pistettä.
Ensimmäisen vaiheen jälkeiset toimenpiteet EMCI-TP kirjaa läpäistyn suorituksen Certification Center -järjestelmään ja EMT:stä tulee EMCI-kandidaatti. Ei maksuja.
Toisen vaiheen luennointiharjoittelu EMCI-C:n luennointia observoidaan vähintään kahdella julkisella kurssilla. EMCI-observoijia täytyy olla vähintään kaksi. Lue tarkemmin sertifiointikäsikirjasta 5.2 (PDF Version) ja EMCI observointiaineistosta.
Toisen vaiheen läpäisykriteerit Koko Level One- ja Level Two -kurssien sisällön hyväksytty esitelmöinti.
Observointivaiheen jälkeiset toimenpiteet Mentori rekisteröi suorituksen Certification Center -järjestelmään, minkä jälkeen uusi EMCI rekisteröityy, hyväksyy sertifikaattisopimuksen ja maksaa asiaan kuuluvat maksut. Maksu on kuukausikohtainen suorituspäivästä 31.12. saakka, enintään 300 USD. Sertifikaatin saa tulostettua Certification Centerin etusivulta.
EMCI:n oikeudet ja laajuus
Kaikkien EMT-oikeuksien lisäksi oikeus opettaa EVT:a julkisilla kursseilla ja esitellä Estill Voice Trainingia vapaasti konferensseissa ja symposiumeissa.
Ehdot
 Oikeudet säilyvät niin kauan kuin EMCI uudistaa sertifiointisopimuksensa, maksaa vuosimaksut, on aktiivinen EVT-yhteisössä, osallistuu vähintään kuuden vuoden välein Estill World Voice Symposiumiin ja osallistuu Estill Voice Trainingiin liittyviin kehitys- ja päivityskoulutuksiin.
Maksut

Salkun palkkio (100 USD), Testiin kirjautuminen (110 USD), ja EMCI vuosimaksut (350 USD, maksetaan tammikuussa) maksetaan EVI:lle. Kaikki koulutus-, valmennus-, testaus- ja opetusnäytemaksut maksetaan ne suorittavalle EMCI:lle suoraan. Maksuista sovitaan etukäteen EVI:n käytäntöjen mukaisesti.